Warning: Undefined array key "action" in /usr/home/Engakuin/domains/mahajana.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-filemanager/wp-filemanager.php on line 65 Mahajana.pl Misja Buddyjska Trzy Schronienia » Odosobnienie Ruszen i Trekcio 3-17/09/2020

Odosobnienie Ruszen i Trekcio 3-17/09/2020

13 stycznia 2020

Khenpo Karma Wangyal poprowadzi odosobnienie Ruszen wraz z Trekcio. Nyndro i Khordo Ruszen nazywane są szczegól­nymi naukami wstęp­nymi. Khordo Ruszen to kolejny krok na ścieżce treningu Dzogczen, umożliwiający oczysz­czenie nasion karmicznych gniewu, ignorancji i pożądania. Jest to zestaw prak­tyk, które odcinają przy­wiązanie do sam­sary, jak i sam­sarycz­nego poj­mowania naszego ciała, mowy i umysłu oraz pozwalają doświad­czyć ich nie­znisz­czal­nego aspektu.

Khordo Ruszen przygotowuje nas do dalszych praktyk Dzog­czen, takich jak Trek­cio oraz Thogal. Trekcio oznacza „przecięcie, przedarcie się” przez zwykły umysł. Na tym etapie otrzymujemy metody medytacji prowadzące do urzeczywistnienia jednego z trzech aspektów prawdziwej natury umysłu; pouczenia na temat pierwotnej świadomości Rigpy odsłaniają pogląd pierwotnej czystości – Kadak, który wykracza poza konceptualność. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne będą już wkrótce! (na stronie http://yeshekhorlo.pl)